This slideshow requires JavaScript.

ETO eleni fu aelodau brwdfrydig o C.Ff.I Sir Gâr yn cystadlu trwy gydol yr wythnos mewn amryw o gystadlaethau yn Sioe Frenhinol Cymru. ‘I Fyny Fry’ oedd y thema eleni gan fod y Llu Awyr yn dathlu canmlwyddiant y flwyddyn yma.
Dyma canlyniadau’r Sir eleni:
Arddangosfa Ffederasiwn – 6ed C.Ff.I Llanfynydd
Gosod Blodau – 6ed Nia Price, C.Ff.I Llanymddyfri
Coginio – 1af Gwenno Roberts & Ffion Raymond, C.Ff.I Llanfynydd
Crefft – 1af Richard Davies, C.Ff.I Llandeilo
Cneifio Defaid – 8fed Alun Thomas, C.Ff.I Llanfynydd & Mark Harries, C.Ff.I Llandeilo
Trin Gwlân – 6ed Manon Johnston, C.Ff.I Dyffryn Cothi
Canu Unigol – 3ydd Non Roberts, C.Ff.I Llangadog
Canu Grŵp – 4ydd C.Ff.I Llanllwni
Dawnsio – 9fed C.Ff.I Cwmann
Dylunio a Chreu Barcud – 5ed Catherine Griffiths, Natasha Jones & Aled Owens, C.Ff.I San Clêr
Ras Gyfnewid Berfeydd â Thema Llu Awyr Brenhinol – 8fed C.Ff.I Capel Iwan
Barnu Stoc Gwartheg Holstein – Dan 26 – 1af Rhys Jones, C.Ff.I Llannon
Dan 21 – 4ydd Jack Davies, C.Ff.I Llangadog
Dan 18 – 5ed Rosie Davies, C.Ff.I Llannon
Dan 16 –1af Anwen Thomas, C.Ff.I San Pedr
3ydd fel Tîm
Cystadleuaeth Gwisgo Fyny – 1af Undeg Jones & Elin Williams, C.Ff.I Cwmann
Barnu Defaid Mynydd Duon Cymreig – Dan 26 – 4ydd Sara Non Thomas, C.Ff.I Llanfynydd
Dan 21 – 1af Mark Harries, C.Ff.I Llandeilo
Dan 18 – 4ydd Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael
Dan 16 – 2ail Iestyn Richards, C.Ff.I San Ishmael
1af fel Tîm
Hyrwyddo Eich Clwb – 11fed C.Ff.I Cynwyl Elfed
Tynnu’r Gelyn Bechgyn – 3ydd C.Ff.I San Clêr
Tynnu’r Gelyn Merched – 5ed C.Ff.I Llanymddyfri
Tynnu’r Gelyn Iau – 3ydd C.Ff.I Llanddarog
Ar y Newyddion – 4ydd Telor Dyer, Menna Davies & Carys Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri
Gwaith Coed –4ydd Iestyn Owen & Owen Phillips, C.Ff.I Capel Dewi
Gêm y Cenedlaethau – 5ed Owen Davies & Alex Lewis, C.Ff.I Dyffryn Cothi
Barnu Moch Cymreig – Dan 26 – 11fed Aled Jones, C.Ff.I San Pedr
Dan 21 – 8fed William Griffiths, C.Ff.I San Clêr
Dan 18 – 3ydd Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael
Dan 16 – 2ail Steffan Jones, C.Ff.I Llanelli
5ed fel Tîm
Band Ailgylchu – 3ydd C.Ff.I San Clêr
Rygbi 7 Bob Ochr – 5ed Tîm C.Ff.I Sir Gâr
Palet Wedi Ei Ailgylchu –4ydd Celt Edwards & Ioan Rees Lewis, C.Ff.I Capel Iwan

Fe ddaeth C.Ff.I Sir Gâr yn 2ail yn gyfan gwbwl yn y Barnu Stoc gyda C.Ff.I Ceredigion yn 1af a C.Ff.I Sir Benfro a C.Ff.I Brycheiniog yn 3ydd.
Ar ôl wythnos hwylus o gystadlu fe ddaeth Sir Gâr yn 4ydd. C.Ff.I Ceredigion cipiodd y wobr 1af eto eleni gyda C.Ff.I Sir Benfro yn 2ail C.Ff.I Maesyfed yn 3ydd.
Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am ei holl waith caled ac ymroddiad tuag at y paratoi a’r cystadlu ac mae ein diolch hefyd i’r arweinwyr a hyfforddwyr am ei holl gefnogaeth ac amser i helpu a chynorthwyo ein haelodau.

Similar Posts
Latest Posts from Hyperlocal Cymru Ar-Lein